وسعت بی واژه

... رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند...

 

زندگي رسم خوشايندي است


زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ


پرشي دارد اندازه عشق
 

زندگي چيزي نيست كه لب طاقچه عادت از يادمن و تو برود


زندگي جذبه دستي است كه مي چيند


زندگي نوبر انجير سياه در دهان گس تابستان است

زندگي بعد درخت است به چشم حشره


زندگي تجربه شب پره در تاريكي است


 زندگي حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر دارد


زندگي سوت قطاري است كه درخواب پلي مي پيچد


زندگي ديدن يك باغچه از شيشه مسدود هواپيماست


خبر رفتن موشك به فضا


لمس تنهايي ماه


فكر بوييدن گل در كره اي ديگر


زندگي شستن يك بشقاب است


 زندگي يافتن سكه دهشاهي در جوي خيابان است


زندگي مجذور آينه است


 زندگي گل به توان ابديت


زندگي ضرب زمين در ضربان دل ما


زندگي هندسه ساده و يكسان نفسهاست
نوشته شده در ۱۳۸٥/٥/٢٢ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ توسط نگار معبودی نظرات ()


Design By : Pichak