وسعت بی واژه

... رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند...

تو كه بارون و نديدي

گل ابرا رو نچيدي

گله از خيسيه جاده هاي غربت مي كني

تو كه خوابي تو كه بيدار

تو كه مستي تو كه هشيار

لحظه هاي شب و با ستاره قسمت مي كني

 

منو بشناس كه هميشه

نقش غصه ام روي شيشه

من خشكيده درخت توي بطن باغ و بيشه

جاده هاي بي صبا رو

سال گنگ بي بهارو

تو نديدي به پشيزي نگرفتي دل ما رو

 

تو كه بارون و نديدي

گل ابرا رو نچيدي

گله از خيسيه جاده هاي غربت مي كني

تو كه خوابي تو كه بيدار

تو كه مستي تو كه هشيار

لحظه هاي شب و با ستاره قسمت مي كني

 

لحظه هاي تلخ غربت هفته هاي بي مروت

تو نبودي كه ببيني شب تار انتظارو

همه قصه هام تو هستي

لحظه لحظه هام تو هستي

تو خيالم توي خوابم

پا به پام بازم تو هستي

 

منو بشناس كه هميشه

نقش غصه ام روي شيشه

من خشكيده درخت توي بطن باغ و بيشه

جاده هاي بي صبا رو

سال گنگ بي بهارو

تو نديدي به پشيزي نگرفتي دل ما رو

 

لحظه هاي تلخ غربت هفته هاي بي مروت

تو نبودي كه ببيني شب تار انتظارو

همه قصه هام تو هستي

لحظه لحظه هام تو هستي

تو خيالم توي خوابم

              

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/۳۱ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ توسط نگار معبودی نظرات ()


Design By : Pichak