دست به دامن این دقیقه های فاصله ساز شده ای که چه؟

وقتی عقربه های ساعت مچیت هم

- که مدت هاست همسایه ی دیوار به دیوار رگ دستت شده-

 به تو خیانت می کنند...

/ 0 نظر / 19 بازدید