کاشانه ی رندان...

 

 

 Hafeziyeh.jpg

 

از این طاق و ستون ها ، تا همین آسمان

حافظا !

  چه کاشته اند در این عاشق سرایت

               که بدرودش

                        نتوان گفت؟

 

 

 

و... منورگردید از دیدارت ایوانم چو شمع...

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید