تو

 

...

   تو

     _ چون ماه _

          آسمان که تیره تر می شود

                           روشن تر می شوی

                                                         ...

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید