يه شعر از سهراب سپهري

  زندگي رسم خوشايندي است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ

پرشي دارد اندازه ي عشق

زندگي چيزي نيست كه لب طاقچه ي عادت از ياد من و تو برود

زندگي جذبه ي دستي است كه مي چيند

زندگي نوبر انجير سياه در دهان گس تابستان است

زندگي بعد درخت است به چشم حشره

زندگي تجربه ي شب پره در تاريكي است

زندگي حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر دارد

زندگي سوت قطاري است كه در خواب پلي مي پيچد

زندگي ديدن يك باغچه از شيشه ي مسدود هواپيماست

خبر رفتن موشك به فضا

لمس تنهايي ماه

فكر بوييدن گل در كره اي ديگر

زندگي شستن يك بشقاب است

زندگي يافتن سكه ي دهشاهي در جوي خيابان است

زندگي مجذور آينه است

زندگي گل به توان ابديت

زندگي ضرب زمين در ضربان دل ما

زندگي هندسه ي ساده و يكسان نفسهاست

 

من عاشق شعرهاي سهراب سپهريم

شما چطور؟

/ 1 نظر / 17 بازدید
مریم

منم