سال نو مبارک

no1.jpg

 

نو بهارا جان مايی جان ها را تازه کن

                             باغ ها را بشکفان و کشت ها را تازه کن

سر و سوسن را همی گويند: زبان را بر گشا

                             سنبله با لاله می آيد وفا را تازه کن

 

 

                سال نو مبارک

/ 0 نظر / 6 بازدید