حافظ

رفيقان چنان عهد صحبت شكستند

                   كه گويی نبوده است خود آشنايی

نمی بينم از همدمان هيچ بر جا

                   دلم خون شد از غصه ساقی كجايي؟

/ 0 نظر / 20 بازدید