همه ی ما سرانجام داوری خواهیم شد مهم این است کهچقدر زندگی کرده ایم نه چقدر زنده بوده ایم چقدر بخشیده ایم نه چقدر داشته ایم چقدرخوب بوده ایم نه چقدر عظیم جلوه کرده ایم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 13 بازدید