يه دعا . . .

خدايا ! مرا وسيله اي براي صلح و آرامش قرار ده. الهي

 

! توفيقم ده كه بيش از طلب همدردي ، همدردي كنم .

 

بيش از آنكه مرا بفهمند ، ديگران را درك كنم . پيش از

 

آنكه مرا دوست بدارند ، دوست بدارم

/ 1 نظر / 4 بازدید
نسرين

الهی امين....سلام هم دعات دلنشين بود هم شعر پايينت