بارون سفارشی!

پیاله ات را بیاور

سقف آسمان سوراخ است

چکه چکه که بریزد

آسمان سه تا می شود

یکی برای من

یکی برای تو

یکی برای خدا

پ.ن: همین یک ساعت پیش بود که خیلی هوای بارون به سرم زده بود. خدایا یعنی میشه الان بارون بیاد؟
و باز خودم بودم که گفتم این موقع سال و بارون؟ تو هم هوس هایی داریا!
اما...اما...انگار بوی بارون میاد...وای...داره بارون میاد...
به خودم که اومدم دیدم دارم زیر دونه های بارون بالا و پایین می پرم
خدا؟ این بارون واسه من بود، آره؟ دوستت دارم خدا. دوستت دارم....
تا آخرین قطره ات را شنیدم. تا آخرین قطره ام را شنیدی؟

/ 0 نظر / 5 بازدید