وسعت هر دلی به اندازه ی حرف هایی است که

                                         برای نگفتن دارد...

/ 0 نظر / 16 بازدید