دکتر علی شريعتی

دین

اکثریت مردم زندگی می کنند بی آنکه نیازی داشته باشند به اینکه بدانند چرا؟

در اینها، زندگی کار خویش را می کند و هرگز از آنها نمی پرسد که دوست می دارند یا طرح دیگری را

 می پسندند.......

اینها وسایل جاندار طبیعتند و از وسیله کسی نظر نمی خواهد...

و اقلیتی هستند که می خواهند بدانند......

و گاه و بیگاه گریبان زندگی را می چسبند که ....

تو چه ای؟

چه می جویی؟

کجا می روی؟

بالاخره چی؟

با ما چه کار داری؟

مذهبی ها حل کرده اند :

زندگی می کنیم تا رضایت خدا رو جلب کنیم و در زندگی پس از مرگ پاداش بگیریم!!!

زندگی یک مجال برای ((کسب)) است .....

باغ بهشت...................

و در آن هر چه بخواهی...

شکم چرانی و چشم چرانی و چریدن !!!

معنویت های دنیا و تقوی هایش ......

که بدل می شود .........

به مادیات آخرت و هوس بازی هایش !!!

یعنی ((دین))

و مجموعه ی این فعل و انفعالات شیمیایی یعنی (( زندگی )) !!!

 

 

دکتر علی شریعتی

گفتگوهای تنهایی (بخش دوم)

pooya2.jpg

نظر هم بدید . . .

/ 1 نظر / 4 بازدید
الینا

خیلی متن زیبایی است